Aanbod Friendscontracten door Eigen Haard

Recent heeft Eigen Haard het aanbod van Friendscontracten in vrije sector huurwoningen gepubliceerd op haar website en in het weekblad Ouder-Amstel. (14 juni jl./nr. 15). Het betreft het samen met 1 of 2 vrienden een vrijesectorwoning te kunnen huren. De vrienden betalen dan samen de huur van een zelf-standige woning. De voorwaarden zijn: De minimum…