Bezwaar tegen huurverhoging

Beste huurders,

Al sinds het invoeren van de inkomensafhankelijke huurverhoging voert de Woonbond hier rechtszaken over omdat deze “gluurverhoging” in hun ogen onrechtmatig is.

Met steun van de Woonbond is nu een rechtszaak tussen een individuele huurder en de Belastingdienst geweest.

De Rechtbank heeft geoordeeld dat de Belastingdienst over de periode 2013 tot en met april 2016 geen inkomensgegevens aan woningcorporaties had mogen verstrekken. In april 2016 heeft toenmalig minister Blok een wetswijziging ingevoerd die het doorspelen van de inkomensgegevens wel mogelijk maakt.

De Woonbond adviseert nu aan huurders die in deze periode een socialehuurwoning huurden en een verhoging hebben gekregen op basis van hun inkomen bezwaar in te dienen bij de Belastingdienst.

De Woonbond heeft een rekentool en een modelbrief gemaakt om te gebruiken voor het berekenen van het bedrag en indienen van het bezwaar. Deze zijn te vinden via de link hieronder.

Let op: Het bezwaar voor 2013 moet in verband met verjaring vóór 1 juli binnen zijn bij de Belastingdienst.

Voor meer informatie zie ook het bericht van de Woonbond:

https://www.woonbond.nl/nieuws/rechter-belastingdienst-moet-schadevergoeding-betalen-gluurverhoging