Uitnodiging Jaarvergadering

Op dinsdag 21 mei houden we onze jaarvergadering. Dit jaar wordt deze gehouden in het Dorpshuis van Duivendrecht, Dorpsplein 60. U bent allemaal van harte welkom. De vergadering begint om 20:00 uur. Klik hier voor de agenda van 21 mei en de notulen van vorig jaar.

Nieuwsbrief mei 2019

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief uit. Hierin onder andere een stukje over het juridisch loket en onze visie op jongerenwoningen. Ook zijn de afspraken met betrekking tot de herstructurering van de Theresiabuurt ondertekend.