Er is weer een nieuwe nieuwsbrief uit. Hierin onder andere een stukje over het juridisch loket en onze visie op jongerenwoningen. Ook zijn de afspraken met betrekking tot de herstructurering van de Theresiabuurt ondertekend.