De notulen van de jaarvergadering van 21 mei in het Dorpshuis in Duivendrecht zijn hier te vinden.