Nieuwsbrief 15, maart 2020

Klik hier voor onze nieuwste nieuwsbrief. Eigen Haard had zelf nog een toevoeging over ons stukje over de Azaleahof: We lazen de nieuwsbrief van de huurdersvereniging en het bericht over de Azaleahof trok uiteraard onze aandacht. Na interne navraag kwamen we tot de conclusie dat het verhaal iets genuanceerder ligt. Het klopt dat de wanden…