Klik hier voor onze nieuwste nieuwsbrief.

Eigen Haard had zelf nog een toevoeging over ons stukje over de Azaleahof:

We lazen de nieuwsbrief van de huurdersvereniging en het bericht over de Azaleahof trok uiteraard onze aandacht. Na interne navraag kwamen we tot de conclusie dat het verhaal iets genuanceerder ligt.

Het klopt dat de wanden tussen de trappenhuizen de woningen niet worden geïsoleerd. Deze wanden worden officieel niet als buitenwanden gezien en hebben daarom geen invloed op het energielabel. Isolatie van deze wanden zou dus niet tot een hoger energielabel leiden. Daarbij komt dat uitvoering van de isolatie van deze muren een erg lastige klus, omdat je dan eigenlijk de muren wilt isoleren waar trappen in de weg zitten. Dat worden dan snel koudebruggen, waardoor de isolatie eigenlijk geen zin heeft. De kopgevels worden wel geïsoleerd; dat zijn dus de gevels tussen de trappenhuizen en de buitenlucht. Dat is ook de reden dat de trappenhuizen als binnenruimtes worden gezien.

Tot slot staat er in de nieuwsbrief de zin: “doordat de radiatoren niet begroot zijn, kan het niet uitgevoerd worden”. Dat wekt de suggestie dat de radiatoren niet vervangen worden. Dat klopt niet de radiatoren worden wel vervangen. We vonden het belangrijk om dit aan jullie én de via jullie de huurders te laten weten.