De notulen van de jaarvergadering van 11 november 2021 staan online. Klik hier om deze te lezen.