ALGEMENE LEDENVERGADERING

De algemene ledenvergadering vindt elk jaar plaats rond mei. Dit gebeurt afwisselend in Ouderkerk en Duivendrecht. Daarin wordt in persoon verantwoording afgelegd door het bestuur over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Ook is er ruimte voor het stellen van vragen door huurders en kunnen we samen bepalen wat belangrijke onderwerpen zijn om in de komende periode aan te werken.

Als lid van de huurdersvereniging heeft u ook stemrecht tijdens deze vergadering.

Notulen van de algemene ledenvergadering