BEWONERSCOMMISSIES

De bewonerscommissies behandelen wijkgerichte zaken.

Bewonerscommissie
E-mailadres
De Zonnehof Opgeheven
Sluisvaart-Hoofdenburg Opgeheven
G.van Aemstelkwartier Opgeheven
Ouderkerk Zuid bewonerscommissieokz@gmail.com
Theresiabuurt nvt
Azaleahof BC.Azaleahof@gmail.com
Rembrandt van Rijnpark bc.rembrandtvanrijnpark@gmail.com
Azaleastraat bewonerscommissieazaleastraat@gmail.com

Functie bewonerscommissie

De bewonerscommissies zijn de ogen en oren van de wijk. Zij behartigen de belangen van de huurders in de wijk. Daarnaast voorzien zij de huurdersvereniging en Eigen Haard van relevantie informatie.

Tweemaal per jaar vindt er een overleg plaats tussen de bewonerscommissie en Eigen Haard. Hierin worden zaken op wijkniveau besproken, zoals onderhoudszaken, leefbaarheid in de wijk of de afrekeningen van de servicekosten. De bewonerscommissie heeft een officieel adviesrecht naar Eigen Haard.