BEWONERSCOMMISSIES

De bewonerscommissies behandelen wijkgerichte zaken.

Bewonerscommissie
Voorzitter
E-mailadres
De Zonnehof – nog op te richten –
Sluisvaart-Hoofdenburg dhr. R. van Vliet mkmk.vanvliet@hetnet.nl
G.van Aemstelkwartier – nog op te richten –
Ouderkerk Zuid mw. M. de Ligter bewonerscommissieokz@gmail.com
Theresiabuurt Kees Jansen c.jansen92@upcmail.nl
Azaleahof H. van der Ancker BC.Azaleahof@gmail.com
Rembrandt van Rijnpark W. Slokker bc.rembrandtvanrijnpark@gmail.com

Functie bewonerscommissie

De bewonerscommissies zijn de ogen en oren van de wijk. Zij behartigen de belangen van de huurders in de wijk. Daarnaast voorzien zij de huurdersvereniging en Eigen Haard van relevantie informatie.

Tweemaal per jaar vindt er een overleg plaats tussen de bewonerscommissie en Eigen Haard. Hierin worden zaken op wijkniveau besproken, zoals onderhoudszaken, leefbaarheid in de wijk of de afrekeningen van de servicekosten. De bewonerscommissie heeft een officieel adviesrecht naar Eigen Haard.