Nieuwsbrief 15, maart 2020

Klik hier voor onze nieuwste nieuwsbrief. Eigen Haard had zelf nog een toevoeging over ons stukje over de Azaleahof: We lazen de nieuwsbrief van de huurdersvereniging en het bericht over de Azaleahof trok uiteraard onze aandacht. Na interne navraag kwamen we tot de conclusie dat het verhaal iets genuanceerder ligt. Het klopt dat de wanden…

Uitnodiging Jaarvergadering

Op dinsdag 21 mei houden we onze jaarvergadering. Dit jaar wordt deze gehouden in het Dorpshuis van Duivendrecht, Dorpsplein 60. U bent allemaal van harte welkom. De vergadering begint om 20:00 uur. Klik hier voor de agenda van 21 mei en de notulen van vorig jaar.

Nieuwsbrief mei 2019

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief uit. Hierin onder andere een stukje over het juridisch loket en onze visie op jongerenwoningen. Ook zijn de afspraken met betrekking tot de herstructurering van de Theresiabuurt ondertekend.

Bezwaar huurverhoging (2)

Enige tijd geleden berichtten we u over het indienen van een bezwaar tegen de inkomensafhankelijk huurverhoging bij de Belastingdienst. Klik hier voor het bericht. De Belastingdienst is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak. In afwachten van een vonnis in het hoger beroep, keren zij nog geen bedragen uit een huurders. Het blijft nog even…

Bezwaar huurverhoging

Bezwaar tegen huurverhoging Beste huurders, Al sinds het invoeren van de inkomensafhankelijke huurverhoging voert de Woonbond hier rechtszaken over omdat deze “gluurverhoging” in hun ogen onrechtmatig is. Met steun van de Woonbond is nu een rechtszaak tussen een individuele huurder en de Belastingdienst geweest. De Rechtbank heeft geoordeeld dat de Belastingdienst over de periode 2013…