HUURDERSVERENIGING OUDER-AMSTEL

De huurdersvereniging vergadert 7 à 8 keer per jaar. De agenda wordt bepaald door wat er op dat moment speelt in onze gemeente, bij de bewonerscommissies en bij Eigen Haard. Voorbeelden zijn de jaarlijkse huurverhoging, nieuwbouwprojecten, kwaliteit dienstverlening Eigen Haard of problemen van huurders die niet goed opgelost worden.

Daarnaast vergaderen wij vier keer per jaar met Eigen Haard, hierbij schuiven de manager Woonservice Zuidoost en Meerlanden en de beleidsmedewerker aan. Naar behoefte nodigen we consulenten van Eigen Haard uit, bijvoorbeeld iemand van Huisvesting of van Onderhoud. Eens per jaar is ook de directeur Wonen aanwezig.