HUURDERSVERENIGING

Als je een sociale huurwoning huurt kom je soms in aanmerking voor huurtoeslag. In de praktijk is er met een inkomen tot grofweg € 31.000,- (alleenstaanden) en € 41.000,- (gezinnen) soms huurtoeslag mogelijk. Belangrijk: je moet zelf uitvinden of je recht hebt op toeslag en je moet de toeslag zelf aanvragen.

Hoe regel je huurtoeslag
Huurtoeslag regel je niet met je verhuurder, maar met de Belastingdienst. Op de website van de Belastingdienst kun je met een proefberekening nagaan of je recht hebt op huurtoeslag. Huurtoeslag is leeftijdsgebonden en hangt af van je inkomen en rekenhuur. Dit is je netto huur plus de volgende onderdelen van de servicekosten:
– elektra algemene ruimtes
– schoonmaak algemene ruimtes
– huismeester
– kosten voor dienst- en recreatieruimtes.

Per component max je maximaal € 12,- optellen.

In principe kom je alleen in aanmerking voor huurtoeslag als je een zelfstandige woonruimte huurt. Een zelfstandige woonruimte heeft in ieder geval een eigen toegangsdeur die op slot kan, een keuken en een wc.
De rekenhuur mag in 2023 niet hoger zijn dan € 808,06. Is een huurder jonger dan 23 jaar dan mag de huur niet hoger zijn dan € 452,20, behalve als u al een kind hebt dat bij de ouders woont dan mag de huur € 808,06.
Naast inkomen telt ook het eigen vermogen (spaargeld en beleggingen) mee. Op 1 januari 2023 mag dit niet hoger zin dan € 33.748,-. Heb je een partner of woont er iemand bij je in? Dan mag het vermogen niet hoger zijn dan € 67.496,-.

Huurtoeslag aanvragen
Op de website van de Belastingdienst kan je een proefberekening doen.

Let op:

  • het inkomen waarmee de Belastingdienst rekent is je bruto inkomen. Als je inkomen niet veel verandert, neem dan het verzamelinkomen zoals dat op de Belastingaanslag staat.
    Is het inkomen wel veranderd? Kijk dan op een loonstrook naar het “loon voor loonheffing”. Hier moeten eventueel nog wel vakantiegeld, dertiende maand etc bij worden opgeteld.
  • Het inkomen van alle bewoners (ook kinderen) van 27 jaar en ouder telt mee.
  • Blijkt achteraf dat het inkomen hoger was dan opgegeven? Dan volgt er een naheffing om de te veel ontvangen toeslag terug te betalen. Bij twijfel is het dus verstandig om iets te veel inkomen op te geven. Is het inkomen lager, dan volgt er nog een nabetaling?