HULP VOOR MENSEN MET EEN LAAG INKOMEN

Voor huishoudens met een laag inkomen zijn er vaak extra regelingen. Wat een laag inkomen is verschilt per gemeente. Vaak is dit 120% of 130% van het minimum.

Woonkostentoeslag
Is uw inkomen plotseling gedaald door bijvoorbeeld ziekte of werkloosheid en kunt u uw huur of hypotheek niet meer betalen? Misschien kunt u woonkostentoeslag krijgen. Dat is een tijdelijke bijdrage van de gemeente. U kunt deze alleen krijgen als u geen huurtoeslag krijgt.

Woonkostentoeslag is een vorm van bijzondere bijstand. U vraagt het aan bij de gemeente.

Bijzondere bijstand
Bijzondere bijstand is geld van de gemeente om u te helpen als u bijzondere kosten heeft. Voorbeelden zijn:

  • kosten voor rechtsbijstand
  • extra kosten door een ziekte of beperking
  • verhuiskosten voor bijzondere situaties

Of uw kosten bijzonder zijn, hangt af van uw situatie. Daarom wordt elke aanvraag apart bekeken en beoordeeld. Iedereen kan bijzondere bijstand aanvragen. Het maakt niet uit of u werkt, een uitkering krijgt of een pensioen. De hoogte van uw inkomen is wel belangrijk.

Bijdrage voor huur of hypotheek
Kunt u uw huur of hypotheek niet meer betalen omdat uw inkomen plotseling is gedaald? Bijvoorbeeld door ziekte, scheiding of werkloosheid? Dan kunt u een woonkostentoeslag vragen aan uw gemeente. Woonkostentoeslag is een tijdelijke bijdrage van de gemeente om uw huur of hypotheek te betalen. Het is een vorm van bijzondere bijstand.

Wanneer heb ik recht op woonkostentoeslag?
Huurtoeslag gaat vóór woonkostentoeslag. U krijgt dus alleen woonkostentoeslag als u geen recht heeft op huurtoeslag. Bijvoorbeeld omdat de huur te hoog is. Of omdat u een koopwoning heeft.

Meer informatie
Op de website www.regelhulp.nl vindt u meer informatie over de woonkosten toeslag.
Op de website www.hulpwijzerouderamstel.nl vindt u meer informatie over de verschillende regelingen.