SAMENWERKINGEN

De vertegenwoordiging van huurders is er op verschillende niveaus. Bewonerscommissies hebben als werkgebied hun buurt, wijk of complex.Huurdersverenigingen gaan over zaken die binnen de gemeente spelen. Omdat Eigen Haard in zes gemeenten huurwoningen heeft is er ook Huurdersfederatie Alert. Alet houdt zich bezig met zaken die voor alle gemeentes gelden. Denk hierbij aan de jaarlijkse huurverhoging of de dienstverlening van Eigen Haard.

 

Bewonerscommissies

In onze gemeente hebben we verschillende bewonerscommissies. Deze houden in hun buurt een vinger aan de pols. Ook behartigen zij de belangen van de huurders in hun buurt/wijk. Hier kan het gaan om algemene punten, zoals bijvoorbeeld een defecte toegangsdeur van een complex. Maar ook wanneer klachten van individuele huurders door Eigen Haard niet goed worden opgelost, kan de bewonerscommissie om hulp gevraagd worden.

Ons streven is om in elke buurt/wijk een bewonerscommissie te hebben. Helaas lukt dat niet altijd. Mocht er in uw wijk geen bewonerscommissie zijn, en u heeft hier wel interesse in, neem dan contact met ons op. Dan gaan we kijken of we u kunnen helpen deze op te richten.

Bewonerscommissies hebben in het voorjaar en het najaar overleg met Eigen Haard.

Huurdersvereniging

De rechten en plichten van een huurdersvereniging zijn in de wet vastgelegd. Zo is een huurdersvereniging een gelijkwaardige partner bij de prestatieafspraken. Dit zijn jaarlijkse afspraken tussen de gemeente, woningcorporatie en huurdersvereniging.In veel gevallen mag de woningcorporatie advies van een huurdersvereniging niet zomaar naast zich neerleggen.

Ook houdt de huurdersvereniging zich bezig met klachten van huurders en bewonerscommissies wanneer deze volgens hen niet goed worden opgelost.

De huurdersvereniging vergadert ongeveer zeven keer per jaar. Één keer per jaar is er een ledenvergadering. Er wordt drie keer per jaar met Eigen Haard vergadert.

Huurdersfederatie Alert

Huurdersfederatie Alert bestaat uit 12 bestuursleden. Eigen Haard heeft woningen in zes gemeenten (Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Landsmeer, Ouder-Amstel en Uithoorn) en elke gemeente heeft haar eigen huurdersvereniging. Van elke huurdersvereniging zitten er twee bestuursleden in Alert. Zij houden zich deels bezig met dezelfde onderwerpen als de huurdersverenigingen, maar dan op regionaal niveau. Zij kijken naar het algehele bezit van de regio dat zij vertegenwoordigen, en niet naar gemeentes afzonderlijk. Ook gaan voorstellen van Eigen Haard, over bijvoorbeeld de huurverhoging, eerst naar Alert. Alert brengt dan een (niet-bindend) advies uit aan Eigen Haard.

In veel gevallen vraagt Alert de huurdersvereniging om input voordat zij een advies aan Eigen Haard geeft.

Eigen Haard

Eigen Haard is een van de woningcorporaties in de regio Amsterdam. Met ruim 55.000 woningen, waarvan 1.672 in Ouder-Amstel,* is het een van de grotere corporaties van de regio. Het overgrote gedeelte van de huurwoningen in Ouder-Amstel is van Eigen Haard.

* bezit in 2016

Klik voor meer informatie op een van onderstaande links: