SAMENWERKINGEN

In onze gemeente hebben we verschillende bewonerscommissies. Deze houden in hun buurt een vinger aan de pols. Ook behartigen zij de belangen van de huurders in hun buurt/wijk. Hier kan het gaan om algemene punten, zoals bijvoorbeeld een defecte toegangsdeur van een complex. Maar ook wanneer klachten van individuele huurders door Eigen Haard niet goed worden opgelost, kan de bewonerscommissie om hulp gevraagd worden.

Ons streven is om in elke buurt/wijk een bewonerscommissie te hebben. Helaas lukt dat niet altijd. Mocht er in uw wijk geen bewonerscommissie zijn, en u heeft hier wel interesse in, neem dan contact met ons op. Dan gaan we kijken of we u kunnen helpen deze op te richten.

Huurdersvereniging

De huurdersvereniging houdt zich bezig met afspraken en beleidszaken op gemeentelijk niveau, zoals de prestatieafspraken. Hierin wordt bijvoorbeeld de betaalbaarheid van woningen besproken en de verdeling tussen sociale en vrijesectorhuur.

Ook houdt de huurdersvereniging zich bezig met klachten van huurders en bewonerscommissies wanneer deze volgens hen niet goed worden opgelost.

Huurdersfederatie Alert

Huurdersfederatie Alert bestaat uit afgevaardigden van alle lokale huurdersverenigingen uit de regio die onder Eigen Haard vallen. Zij houden zich deels bezig met dezelfde onderwerpen als de huurdersverenigingen, maar dan op regionaal niveau. Zij kijken naar het algehele bezit van de regio dat zij vertegenwoordigen, en niet naar gemeentes afzonderlijk. Ook gaan voorstellen van Eigen Haard, over bijvoorbeeld de huurverhoging, eerst naar Alert. Alert brengt dan een (niet-bindend) advies uit aan Eigen Haard.

Eigen Haard

Eigen Haard is een van de woningcorporaties in de regio Amsterdam. Met ruim 55.000 woningen, waarvan 1.672 in Ouder-Amstel,* is het een van de grotere corporaties van de regio. Het overgrote gedeelte van de huurwoningen in Ouder-Amstel is van Eigen Haard.

* bezit in 2016

Klik voor meer informatie op een van onderstaande links: