VERGADERINGEN

De huurdersvereniging vergadert 7 à 8 keer per jaar.

Daarnaast vergaderen wij vier keer per jaar met Eigen Haard, hierbij schuiven de manager Woonservice Zuidoost en Meerlanden en de beleidsmedewerker aan.

Verder wonen twee leden van ons bestuur ook de vergaderingen van Alert bij. Punten die ook voor ons van belang zijn worden door hen naar onze vergaderingen meegenomen en vice versa.

Eens per jaar, omstreeks mei, hebben wij de algemene ledenvergadering.

De bewonerscommissies hebben hun eigen vergaderingen. Ook hebben zij een voorjaars- en najaarsoverleg met de contactpersoon van de afdeling Woonservice van Eigen Haard. Tijdens deze overleggen wordt ook de wijk bezocht.