VERGADERINGEN

De huurdersvereniging vergadert 7 à 8 keer per jaar. De agenda wordt bepaald door wat er op dat moment speelt in onze gemeente, bij de bewonerscommissies en bij Eigen Haard. Voorbeelden zijn nieuwbouwprojecten, renovatie of kwaliteit van de dienstverlening van Eigen Haard. Signaleert u als huurder iets, of heeft u een probleem waar u niet uit komt, laat het ons weten!

Daarnaast vergaderen wij drie keer per jaar met Eigen Haard, hierbij schuiven de manager Woonservice Zuidoost en Meerlanden en de beleidsmedewerker aan. Afhankelijk van de onderwerpen komt er soms een medewerker van een specifieke afdeling mee. Eenmaal per jaar schuift ook de directeur Wonen aan.

Jaarlijks houden wij de algemene ledenvergadering. We proberen dit voor juni te doen. Dit gebeurt afwisselend in Ouderkerk en Duivendrecht. Daarin leggen wij uit wat wij het afgelopen jaar gedaan hebben. Ook kunt u als huurder onderwerpen op de agenda zetten en vragen stellen.

Als lid van de huurdersvereniging heeft u ook stemrecht als er tijdens deze vergadering over onderwerpen moet worden gestemd.

Verder wonen twee leden van ons bestuur ook de vergaderingen van Huurdersfederatie Alert bij. Punten die ook voor ons van belang zijn worden door hen naar onze vergaderingen meegenomen en vice versa.

De bewonerscommissies hebben hun eigen vergaderingen. Ook hebben zij een voorjaars- en najaarsoverleg met de contactpersoon van de afdeling Woonservice van Eigen Haard. Tijdens deze overleggen wordt ook de wijk bezocht.