HUURDERSVERENIGING

Huurders kunnen een beroep doen op de huurdersvereniging. Hiervoor is het niet nodig eerst lid te worden. Als u stemrecht wilt hebben, moet u echter wél lid zijn van de huurdersvereniging. Dit lidmaatschap kost u overigens niets.

Als lid kunt u ook tweemaal per jaar de nieuwsbrief ontvangen. Ook wordt u uitgenodigd voor de jaarvergadering en eventuele andere bijeenkomsten, al dan niet met deskundigen, die voor u van belang kunnen zijn. Hieraan denken wij niet alleen aan beleidszaken, maar ook aan bijvoorbeeld energiezuinigheid of veiligheid.

De Huurdersvereniging behandelt zaken die alle huurders binnen de gemeente Ouder-Amstel aangaan, zoals overleg met huurders en de lokale directie en politiek.

De Huurdersvereniging Ouder-Amstel:

  • behartigt de belangen van de leden betreffende de woningen en de woonomgeving;
  • ondersteunt het waarborgen van de rechtspositie van de leden;
  • bevordert samen met de leden de leefbaarheid en het welzijn in de directe omgeving;
  • helpt bij het voeren van juridische procedures voor leden.

Dit doen wij door u als huurder te vertegenwoordigen in overleggen met bijvoorbeeld Eigen Haard en gemeente. Ook maken wij ons hard voor persoonlijke inspraak bij bijvoorbeeld renovatieprojecten. Indien nodig huren we externe deskundigen in om onderzoek uit te laten voeren of ons te laten informeren over zaken waar wij te weinig kennis van hebben.

Lid worden?

Via onderstaand formulier kunt u zich inschrijven als lid van Huurdersvereniging Ouder-Amstel. Dit lidmaatschap is kosteloos. Als lid:

  • kunt u ons om hulp vragen bij problemen.
  • kunt u tweemaal per jaar onze nieuwsbrief ontvangen. Naast een overzicht van waar we mee bezig zijn staan hier ook vaak handige tips in over uw rechten en plichten als huurder.
  • krijgt u een uitnodiging om onze jaarvergadering bij te wonen
Aanmeldingsformulier