Regels toewijzing woning

Een sociale huurwoning krijg je niet zomaar aangeboden.

Om te beginnen moet je ingeschreven staan bij het woningverdeelsysteem van de regio waar je een woning wilt. Voor de regio Amsterdam is dat WoningNet Stadsregio Amsterdam.

Daarnaast is er een aantal regels met betrekking tot het maximale inkomen en netto huur.

Eenpersoonshuishoudens* mogen maximaal € 47.699,- per jaar verdienen.
Meerpersoonshuishoudens* mogen maximaal € 52.671,- per jaar verdienen.

*Iedereen die verhuist naar de nieuwe woning telt mee als persoon in het huishouden.
Voor het inkomen tellen alleen de inkomens van de meerderjarige leden van het huishouden mee. Behalve dat van inwonende kinderen, ook al zijn ze meerderjarig.

De netto huur is maximaal € 879,66.

Passend Toewijzen
Woningcorporaties moeten 95% van hun woningen passend toewijzen. Dit betekent dat woningzoekenden met een laag inkomen een goedkope woning moeten krijgen.

Een laag inkomen betekent:
Eenpersoonshuishoudens met een inkomen van maximaal € 27.725,-. (€ 27.225,- als de AOW-leeftijd bereikt is.)
Meerpersoonshuishoudens met een inkomen van maximaal € 37.625,-. (€ 36..675,- als minimaal één lid de AOW-leeftijd bereikt heeft.)

Een goedkope woning betekent:
Een maximale netto huur van € 650,43 per maand voor één- of tweepersoonshuishoudens.
Een maximale netto huur van € 697,07 per maand voor drie- of meerpersoonshuishoudens.

Inkomen
Om het inkomen te berekenen kijkt de woningcorporatie naar de definitieve aanslag inkomensbelasting of Inkomensverklaring (IB60) van de Belastingdienst van het afgelopen jaar of het jaar daarvoor.
Als dit niet passend is mag op basis van recente loonstroken (niet ouder dan zes maanden) het actuele inkomen worden berekend. Hierbij wordt er gekeken naar het heffingsloon op de loonstrook. Ook worden er nog eventueel vakantiegeld of andere uitkeringen (zoals een dertiende maand) bij het loon opgeteld.
Tot slot wordt er ook gekeken naar spaargeld, net als bij de aangifte inkomstenbelasting.

Extra regels
Eigen Haard heeft (in een aantal gevallen in overleg met gemeenten) nog de volgende regels:
– Éénpersoonshuishoudens kunnen alleen op woningen met maximaal 2 slaapkamers reageren.
– Soms zijn woningen gelabeld voor jongeren of senioren.